top of page

CTR - Míra prokliku(Click Through Rate)

CTR (zkratka slov Click Through Rate) je ukazatelem, který hodnotí úspěšnost nějakého prvku (PPC reklamy ve vyhledávání, bannerové reklamy, objektu na stránkách atd.). Počítá se podle jednoduchého vzorce:

CTR [%] = počet kliknutí / počet zobrazení reklamy x 100

Čím vyšší míra prokliku, tím lépe. Nejde o ukazatel nejdůležitější (viz téma KPI), ale například ve výkonnostním marketingu hraje opravdu důležitou roli.

bottom of page