top of page

Jak probíhá spolupráce?

1 krok

2 krok

3 krok

Vyžádám si přístupy do účtů, které pak přes email, nebo dohodnutý "call" zhodnotím.  Společně se pak dohodneme na ceně za správu a měsíčním rozpočtu pro reklamní aktivity. V případě výkonnostního marketingu si stanovíme konkrétní KPI a celková očekávání, která máte vůči mně.

Pouštím se do práce. Pokud bych náhodou nedodržel stanovený termín, vrátím vám celou částku. Dosud se mi však nikdy nestalo, že bych termín nesplnil. 

Pro úspěšné nastavení účtu, či implementaci změn, je nezbytné mít k dispozici relevantní data, na základě kterých můžeme provádět analýzy a hodnocení. Faktury pravidelně vystavuji první den v měsíci s sedmidenní splatností. Obvykle počátkem měsíce organizuji s klientem telefonickou konferenci nebo osobní setkání. Během tohoto setkání zhodnotíme aktivity z minulého měsíce a stanovíme strategii, změny a aktualizace pro nadcházející měsíc.

bottom of page