top of page

CRO

CRO je zkratka anglických slov Conversion Rate Optimization. Česky můžeme tento termín přeložit jako optimalizace míry konverze. V podstatě jde o soubor činností, které ve výsledku dosáhnou toho, že web je úspěšnější, výkonnější.

bottom of page