top of page

CPP - (Cost per Point)

Zkratka CPP označuje anglický pojem Cost per Point, který se dá do češtiny přeložit jako „cena za bod“. Jde o jeden ze způsobů placení za reklamu v médiích. Model CPP využívá především televizní reklama – televizní společnosti díky výsledku CPP tvoří cenu za reklamu. Jeho použití je možné také v dalších typech médií, a to i v internetovém prostředí. CPP neboli Cost per Point je cena za zásah 1% cílové skupiny. Model CPP se dá také využít při porovnání cenové nákladnosti různých reklamních strategií.

bottom of page