top of page

CRM

CRM (Customer Relationship Management) – česky řízení vztahů se zákazníky. Jde o přístup, při kterém podnik chápe své klienty nejen jako zdroj příjmů, ale jako partnery. Vzájemná interakce vytváří vysokou hodnotu stylem win-win pro obě strany. Při správně realizované filosofii/strategii CRM není pojem “zákazník na prvním místě” planou frází, ale odpovědně realizovanou skutečností. CRM vyžaduje odpovídající podporu ve formě kvalitního informačního systému.

bottom of page