top of page

CPM je zkratkou slov Cost per Mille, česky cena za tisíc (v tomto kontextu zobrazení reklamy). Model CPM je v podstatě analogií modelu CPV (Cost per View), pouze je CPV vynásobeno tisícem. Podstatou fungování tohoto modelu platby za internetovou reklamu je tedy platba za počet zhlédnutí.

bottom of page