top of page

CPC – Cost per Click (cena za proklik)

CPC je zkratkou anglických slov Cost Per Click, česky cena za proklik. Tato zkratka se používá zejména v souvislosti s online reklamou – ať ve vyhledávání, bannerovou či remarketingem. Velmi úzce souvisí s reklamním modelem PPC (tj. s reklamou, kde se platí za proklik, nikoli za zobrazení). Rozdíl mezi pojmy PPC a CPC je tedy v tom, že PPC je princip fungování, CPC pak náklad na jedno kliknutí.

bottom of page