top of page

CTA - Cost per Action (platba za konverzi)

CPA je zkratkou anglických slov Cost per Action a jde o náklady platby za reklamu. Neplatí se za kliknutí (CPC) jak je to v PPC modelech běžné, ale za provedenou konverzi. V AdWords platí, že aby bylo možné využívat model CPA, je nejdřív nutné nasbírat určité množství konverzí.

bottom of page